Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(3): 220 -227

Perkutánní vertebroplastika ve světě medicíny založené na důkazech

Percutaneous vertebroplasty in the world of evidence based medicine

Pavel Ryška1, Jiří Jandura1, Milan Vajda1, Michal Čech1, Jiří Vaňásek1, Jan Raupach1, Roman Kostyšyn2
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Práce přináší současný pohled na hlavní indikace perkutánní vertebroplastiky ve světle medicíny založené na důkazech.

SOUHRN

Ryška P, Jandura J, Vajda M, Čech M, Vaňásek J, Raupach J, Kostyšyn R. Perkutánní vertebroplastika ve světě medicíny založené na důkazech

Perkutánní vertebroplastika je minimálně invazivní zákrok, při kterém se do zlomeného či jinak postiženého obratle aplikuje polymethylmetakrylátový (PMMA) cement. Mezi hlavní indikace patří zejména osteoporotická zlomenina obratle, páteřní hemangiom, mnohočetný myelom a metastatické postižení páteře u vybrané skupiny nemocných. Vlastní zákrok vede ke stabilizaci obratle s analgetickým efektem. Práce předkládá současný pohled na vertebroplastiku u těchto základních indikačních skupin ve světle současných poznatků medicíny založené na důkazech (EBM). Jsou diskutovány a porovnávány výsledky studií týkajících se léčby osteoporotických zlomenin a dalších hlavních indikací perkutánní vertebroplastiky.

Klíčová slova: vertebroplastika, osteoporóza, hemangiom obratle, metastatické onemocnění páteře, mnohočetný myelom, intervence na páteři, evidence based medicine

Major statement

We are presenting a current view of the main indications of percutaneous vertebroplasty on the basis of evidence-based medicine.

SUMMARY

Ryška P, Jandura J, Vajda M, Čech M, Vaňásek J, Raupach J, Kostyšyn R. Percutaneous vertebroplasty in the world of evidence based medicine

Percutaneous vertebroplasty is a minimally invasive procedure, in which fractured or otherwise affected vertebra is filled with polymethylmethacrylate (PMMA) cement. The main indications include osteoporotic vertebral fracture, spinal hemangioma, multiple myeloma and selected groups of patients with metastatic spinal injuries. The procedure leads to the stabilization of the affected vertebrae and then to analgesic effect. Our work presents a current view of vertebroplasty in these basic indication groups in light of current knowledge of evidence-based medicine (EBM). We are discussing and comparing the results of the studies concerning the treatment of osteoporotic fractures and other main indications for percutaneous vertebroplasty.

Key words: vertebroplasty, osteoporosis, vertebral hemangioma, metastatic spine disease, multiple myeloma, spine intervention, evidence based medicine


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět