Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(4): 285 -288

Příznak centrální žíly a železného prstence u roztroušené sklerózy

Central vein sign and iron rim sign in multiple sclerosis

Andrea Burgetová1, Petr Dušek1,2, Romana Burgetová1,3, Adam Pudlač1, Lukáš Lambert1
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Hlavní stanovisko práce

Sdělení přibližuje příznak centrální žíly a železného prstence, se kterými se mohou čtenáři setkat na MR vyšetření mozku.

SOUHRN

Burgetová A, Dušek P, Burgetová R, Pudlač A, Lambert L. Příznak centrální žíly a železného prstence u roztroušené sklerózy

Sdělení představuje méně známé rysy lézí bílé hmoty u pacientů s roztroušenou sklerózou, které lze identifikovat na MR sekvencích citlivých na změny lokální susceptibility. Příznak centrální žíly (central vein sign) označuje nález žíly procházející lézí bílé hmoty a lze ho nalézt u více než poloviny lézí bílé hmoty u pacientů s roztroušenou sklerózou. Příznak železného prstence (iron rim sign) představuje tenké prstenčité ohraničení léze bílé hmoty způsobené nahromaděním makrofágů a mikroglií s vysokým obsahem železa, typicky u  chronicky aktivních lézí.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, magnetická rezonance, plaka, susceptibilně vážené obrazy, železo

Major statement

The paper introduces the central vein sign and the iron rim sign, which readers may encounter on brain MRI.

SUMMARY

Burgetová A, Dušek P, Burgetová R, Pudlač A, Lambert L. Central vein sign and iron rim sign in multiple sclerosis

In this article, we introduce less-known features of white matter lesions in patients with multiple sclerosis, which can be identified on MR sequences sensitive to changes in local susceptibility. The central vein sign indicates a finding of a vein passing through a white matter lesion and can be found in more than half of the white matter lesions in patients with multiple sclerosis. The iron rim sign is a thin annular rim of a white matter lesion caused by accumulation of iron laden macrophages and microglia, typically in chronic-active lesions.

Key words: multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, white matter lesion, susceptibility weighted imaging, iron


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět