Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(4): 312 -317

3D tisk a jeho využití v radiologii

3D printing in radiology

Marek Mechl, Marek Dostál
Klinika radiologie a nukleární medicíny Lékařská fakulta MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Autoři shrnují principy a současné možnosti 3D tisku z dat získaných radiologickými zobrazovacími metodami.

SOUHRN

Mechl M, Dostál M. 3D tisk a jeho využití v radiologii

Aplikace 3D tisku v radiologii se v poslední době rychle rozvíjí vzhledem k  dostupnosti této metody i relativně jednoduchému zpracování dat z  radiologických zobrazovacích metod.

Autoři shrnují základní technické principy 3D tisku včetně zpracování zdrojových dat a následného využití ve výuce i medicínské praxi.

Klíčová slova: 3D tisk, zobrazovací metody

Major statement

The authors summarises principles and applications of 3D printing from radiological imaging datasets.

SUMMARY

Mechl M, Dostál M. 3D printing in radiology

There is fast progress of the 3D printing applications in radiology in recent years due to availability of this method and relatively simple processing of the data from radiological imaging methods. The authors summarises basic principles of 3D printing and its applications in education and clinical practice indeed.

Key words: 3D printing, imaging methods


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět