Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2022;76(1): 44 -50

Vnitřně-zevní punkce centrální žíly - první zkušenost se systémem Surfacer®

Inside-out access to central vein - the first experience with The Surfacer® system

Jan Kaván1, Pavel Michálek2, Tomáš Padrta1, Artem Leščinskij1, Jan Bruthans2, Jiří Křivánek1, Markéta Kratochvílová3, Jiří Vlasák4, Jan Malík5, Kateřina Posejpalová1, Andrea Burgetová1
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
3 Dialyzačnístředisko Uherský Brod, B. Braun Avitum, s.r.o.
4 Dialyzační středisko Sokolov, Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.
5 III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek popisuje novou metodu punkce centrální žíly.

SOUHRN

Kaván J, Michálek P, Padrta T, Leščinskij A, BruthansJ, Křivánek J, Kratochvílová M, Vlasák J, Malík J, Posejpalová K, Burgetová A. Vnitřně-zevní punkce centrální žíly - první zkušenost se systémem Surfacer®

Cílem této práceje prezentovat první dva případy provedení vnitřně-zevní punkce centrální žíly se systémem Surfaceŕ8 v České republice. Jedná se o  novou metodu, která umožňuje získat centrální žilní přístup přes uzavřenou brachiocefalickou a vnitřníjugulámí žílu vpravo. Metoda je přínosná pro pacienty, kteří potřebují dlouhodobý centrální žilní vstup. S použitím této metodyje možné zavést do horní duté žíly jakýkoliv typ centrálního žitního katétru nebo i elektrody kardiostimulátoru. Pacientje tak ušetřen žilního katétru v oblasti třísla a při včasném užití této metody je možné ušetřiti centrální žíly vlevo, a předejít ta k vzniku syndromu horní duté žíly.

Klíčová slova: dialýza ční katétr, punkce centrální žíly, Surfacer®, vnitřně-zevní punkce

Major statement

A new technique of access to central vein is described in this article.

SUMMARY

Kaván J, Michálek P, Padrta T, Leščinskij A, Bruthans J, Křivánek J, Kratochvílová M, Vlasák J, Malík J, Posejpalová K, Burgetová A. Inside-out access to central vein - the first experience with The Surfacer® system

The aim of this work is to present the first use of inside-out puncture of the central vein using Surfacer® system in the Czech Republic in two patients. This is a novel method that enables to access centralvenous system via occluded right brachiocephalic and intemal jugular vein. The method is beneficial for patients requiring long-term centralvenous access. This method enables to introduce any type of central venous catheter or even pacemaker electrodes into the superior vena cava. Using this method the patients can avoid venous line through inguinalvessels and spare left-sided central veins if used in a timely manner in order to avoid possible superior vena cava syndrome.

Key words: central venous access, haemodialysis catheter, inside-out puncture, Surfacer®


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět