Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(1): 18 -22

Využití bezdrátových ultrazvukových sond k zajištění žitního vstupu u lůžka pacientů s onemocněním COVID-19

The use of wireless ultrasound probes for bedside venous line placement in COVID-19 patients

Vendelín Chovanec1,2, Petr Šmahel3, Pavlína Výletová1,2, Alena Vaňkátová3, Radoslava Nepovímová1,2, Jakub Hrunka4
1 Kanylační středisko, Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Angio-intervenční oddělení, Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Klinika infekčních nemocí LF UK a FN, Hradec Králové
4 Ortopedická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko

Bezdrátové UZ sondy umožňují bezpečné zavedení žilního vstupu u lůžka nemocného s onemocněním COVID-19.

SOUHRN

Chovanec V, Šmahel P, Výletová P, Vaňkátová A, Nepovímová R, Hrunka J. Využití bezdrátových ultrazvukových sond k zajištění žiIního vstupu u lůžka pacientů s  onemocněním COVID-19

Cíl: Cílem naší prospektivní studie bylo poukázat na možnosti využití bezdrátové ultrazvukové sondy při zajištění žilního vstupu u infekčních pacientů v době epidemie.

Metodika: V období od října 2020 do konce září 2021 byl žilní vstup zaveden u  209 pacientů s onemocněním C0VID-19. Výkon byl prováděn u lůžka nemocného v  176 případech (84,2 %) nebo na angiografickém sále v 33 případech (15,8 %). Skupinu pacientů se žilním vstupem zavedeným u lůžka tvořilo 61 žen a 115 mužů. Průměrný věk pacienta v této skupině byl 74,9 roků, nejmladšímu bylo 16 let, nejstaršímu 96 let. V případě zavedení u lůžka nemocného byla u výkonu použita lineární bezdrátová wifi sonda Clarius Scanner L7 HD (Clarius Mobile Health Corp, Vancouver, Canada) nebo 4Echo LeapMed (Guide Imaging, Oostende, Belgie) propojená s velkým 12,9 palcovým tabletem iPad Pro (Apple lne, Cupertino, USA). Pozice konce centrálních katétrů byla určena pomocí intrakardiálního EKG.

Výsledky: Žilní vstup byl zaveden u všech pacientů s použitím bezdrátové UZ sondy. U čtyř nemocných byl výkon opakován, protože při prvním výkonu došlo u  dvou pacientů k disekci žíly a u dalších dvou pacientů ke vzniku hematomu se spazmem žíly. Primární technická úspěšnost zavedení s použitím WiFi sondy byla 97,7 % (172/176). Nejčastěji zavedeným vstupem byl midline katétr u 143 pacientů. Ve zbytku souboru byl 26krát zaveden z periferie zaváděný centrální katétr (PICC), 6krát centrální žilní katétr a jednou dialýza ční katétr.

Závěr: Dle našich zkušeností bezdrátové lineární sondy umožňují bezpečné zavedení žilního vstupu přímo u lůžka pacienta s onemocněním COVID-19. Nepřítomnost kabelu mezi sondou a tabletem umožňuje jednodušší manipulaci u  lůžka pacienta.

Klíčová slova: ultrazvuk, bezdrátový, žilní vstup, COVID-19, pandemie

Major statement

Wireless ultrasound probes allow the safe insertion of venous catheter at the bedside in patients with COVID-19 disease.

SUMMARY

Chovanec V, Šmahel P, Výletová P, Vaňkátová A, Nepovímová R, Hrunka J. The use of wireless ultrasound probes for bedside venous line placement in COVID-19 patients

Aim: To report single centre experience with use of wireless ultrasound probe for bedside venous line placement in COVID-19 patients.

Method: From October 2020 to September 2021, we performed venous catheter insertions in 209 patients with COVID-19. The procedure was done at the angiographic suite or bedside. One hundred seventy-six patients with COVID-19 underwent bedside venous line placement. There were 115 males and 61 females with average age 74.9 years (from 16 to 96 years). We used two types wireless linear US probes: Clarius Scanner L7 HD (Clarius Mobile Health Corp, Vancouver, Kanada) or4Echo LeapMed (Guide Imaging, Oostende, Belgie). Large 12.9-inch tablets (iPad Pro, Apple Inc, Cupertino, USA) were used to display the ultrasound image. The ECG was used to verify the tip position of central inserted centralvenous catheter and PICCs.

Results: The venous line was successfully inserted in 172 (97.7 %) patients at the first attempt. Four patients underwent second procedure because of vein dissection in 2 patients and hematoma and vein spasm in 2 patients. All repeated procedures were successful. The most common venous lines we used were midline in 143 patients. The PICC was inserted in 26 patients and centralvenous catheter (including dialysis catheter) was placed in 7 patients.

Conclusion: The use of wireless US probes is convenient for bedside venous line placement. The main advantage is simple manipulation, preservation of anti-epidemic conditions and easier probe´s dressing with sterile cover, because there is not cable between US probe and tablet.

Key words: ultrasound, venous access, wireless, COVID-19, pandemic


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět