Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Sjezdy


Ces Radiol 2022;76(1): 58 -64

C5IR - XXVI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP

22. - 24. května 2022

HOTEL HARMONY CLUB, Špindlerův Mlýn

POŘÁDAJÍ:
Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP
Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nadace prof. Rösche


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět