Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(3): 158 -166

Photon-counting CT

Photon-counting CT

Lucie Súkupová
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek shrnuje rozdíl mezi konvenčním CT s energy-integrating detektory a CT s photon-counting detektory, dále popisuje rozdíly v akvizicích pro ultra vysoké rozlišení a pro spektrální zobrazení.

SOUHRN

Súkupová L. Photon-counting CT

CT s photon-counting detektory je nová technologie, která umožňuje překonat některé nevýhody spojené s konvenčně využívanými energy-integrating detektory. Photon-counting detektory umožnují odlišit jednotlivé rtg fotony, proto je možné minimalizovat elektronický šum. Mimo to umožňují získat ultra vysoké rozlišení bez nutnosti vyšší dávky. A v neposlední řadě tyto detektory poskytují spektrální data, proto je možné odlišit různé materiály v CT obrazech, a rekonstruovat tak virtuální obrazy různých energií a také nativní obrazy.

Klíčová slova: energy-integrating detektor, monoenergetický obraz, photon-counting detektor, spektrální data, virtuální nativní obraz, ultra vysoké rozlišení

Major statement

This article summarises differences between a conventional CT with energy-integrating detectors and a CT with photon-counting detectors. Furthermore, it describes principles of data acquisition for ultra high resolution and for spectral imaging.

SUMMARY

Súkupová L. Photon-counting CT

CT with photon-counting detectors is an emerging technology that overcomes some drawbacks of the conventional CT with energyintegrating detectors. It can differentiate individual X-ray photons, so acquired data does not suffer from electronic noise. Moreover, photon-counting detectors provide ultra high resolution without increased dose. And finally, detectors provide spectral data which enables differentiation of different materials in CT data, therefore virtual monoenergetic and non-contrast images can be reconstructed.

Key words: energy-integrating detector, mo-noenergetic image, photon-counting detector, spectral data, virtual non-contrats image, ultra high resolution


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět