Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(1): 74 -79

Zobrazovací metody při vyšetření skoliotických deformit páteře

Imaging methods in assessment of the scoliotic spine deformities

Martin Repko1, Martin Krbec1, Andrea Šprláková-Puková2, Richard Chaloupka1, Jiří Neubauer2
1Ortopedická klinika FN, Brno-Bohunice
2Radiologická klinika FN, Brno-Bohunice
SOUHRN

Repko M, Krbec M, Šprláková-Puková A, Chaloupka R, Neubauer J. Zobrazovací metody při vyšetření skoliotických deformit páteře

Skolióza představuje trojdimenzionální deformitu páteře s postižením frontální, sagitální i axiální roviny. Včasná diagnostika těchto skoliotických deformit páteře je zásadní pro zabránění progrese křivek a jejich stabilizaci do doby ukončení růstového období. Zobrazovací metody představují nejvýznamnější způsob vyšetření skoliotických deformit páteře. Zhotovujeme RTG snímky v předozadní a boční projekci na dlouhý formát doplněné o úklonové snímky centrované na vrcholy křivek. Tíže skoliotických křivek ve frontální rovině stanovujeme měřením Cobbova úhlu na předozadních RTG snímcích. Sagitální rovnováhu měříme na dlouhých boční RTG snímcích metodou dle Duvala-Beaupéra se stanovením T9 tiltu a sagitálního tiltu. Rotaci vrcholových obratlů měříme na RTG snímcích metodou dle Nashe a Moe či dle Perdriolleho. Moderní metodou je stanovení rotace na podkladě spirálního CT vyšetření. Při vyšetření vrozených skolióz je potřeba dovyšetřit také poměry v páteřním kanálu, k čemuž nejčastěji užíváme magnetickou rezonanci. Perspektivním vyšetřením eliminující radiační zátěž a umožňující měřit tíži skoliotických křivek se jeví elektromagnetická metoda.

Klíčová slova: skolióza, trojdimenzionální vyšetření, zobrazovací metody.

SUMMARY

Repko M, Krbec M, Šprláková-Puková A, Chaloupka R, Neubauer J. Imaging methods in assessment of scoliotic spine deformities

Scoliosis represents three-dimensional spinal deformity with involvement in frontal, sagittal, and axial planes. Early diagnosis of these deformities is essential in order to protect spine from development of scoliotic deformity and to stabilize it till the end of the growing period. Imaging methods became the most important examination of the scoliosis. Radiograms in antero-posterior and lateral views with or without inclination are focused to the centrál point of the spine curves. Grading of scoliosis is based on Cobb's angle measurement on antero-posterior view, the sagittal balance on lateral views according to Duval-Beaupére with T9 and sagittal tilt measurement. Apical vertebral rotation is measured according to Nash and Moe or according to Perdriolle. Recently, spiral CT is also utilized. The anatomy of spinal canal is assessed most frequently using magnetic resonance imaging. New, radiation protective approach to scoliosis assessment might be electromagnetic method.

Key words: scoliosis, three-dimensional analysis, imaging methods.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět