Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2007;61(1): 63 -67

Oboustranná disekující osteochondróza laterálního kondylu femuru u pacientky s nail-patela syndromem

Bilateral osteochondrosis dissecans of lateral femoral condyles in female with nail-patella syndrome

Zuzana Ryznarová1, M. Mašek1, J. Obenberger1,2
1Radiodiagnostická klinika I. FF UK a FN Na Bulovce, Praha
2Neurochirurgická klinika I. FF UK a ÚVN, Praha
SOUHRN

Ryznarová Z, Mašek M, Obenberger J. Oboustranná disekující osteochondróza laterálního kondylu femuru u pacientky s nail-patela syndromem

Autoři popisují případ oboustranné disekující osteochondrózy laterálních kondylů femurů u pacientky s nail-patela syndromem, který je vzácnou autozomálně dominantně dědičnou poruchou tkání ektodermálního a mezodermálního původu. Syndrom charakterizuje dysplazie nehtů, kostně-kloubní postižení a zvýšený výskyt nefropatií a glaukomu. Typické postižení patel s jejich laterální subluxací a hypoplazií bylo v publikovaném případu provázeno disekující osteochondrózou s rozsáhlým postižením laterálních kondylů femurů. Vyšetření magnetickou rezonancí poskytlo cenné informace o stupni deformace kondylů femurů, o měkkotkáňových strukturách a stavu chrupavek kolenních kloubů.

Klíčová slova: Disekující osteochonróza, magnetická rezonance, nail-patela syndrom.

SUMMARY

Ryznarová Z, Mašek M, Obenberger J. Bilateral osteochondrosis dissecans of lateral femoral condyles in female with nail-patella syndrome

Authors describe a case of bilateral osteochondrosis dissecans of lateral femoral condyles in a female with nail-patella syndrome, a rare autosomal-dominant disorder of ectodermal and mesodermal development. Syndrome is characterized by nail dysplasia, involvement of the bones and joints, nephropathy, and presence of glaucoma. The case report documents feasibility and diagnostic value of magnetic resonance imaging of the knee joints in this disorder.

Key words: osteochondrosis dissecans, magnetic resonance imaging, nail-patella syndrome.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět