Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(1): 54 -62

Přímá MR artrografie

Direct MR arthrography

Andrea Šprláková-Puková, Marek Mechl, Miloš Keřkovský, Tomáš Uher1
Radiologická klinika FN, Brno-Bohunice
1Klinika úrazové chirurgie FN, Brno-Bohunice
SOUHRN

Šprláková-Puková A, Mechl M, Keřkovský M, Uher T. Přímá MR artrografie

Je předložen souhrn současných poznatků o přímé MR artrografii včetně popisu techniky punkce jednotlivých kloubů a charakteristiky vhodných typů sekvencí MR zobrazování. Na příkladech z vlastního souborů pacientů demonstrují autoři možnosti této metody a výsledky srovnávají s údaji v literatuře.

Klíčová slova: artrografie, MR

SUMMARY

Šprláková-Puková A, Mechl M, Keřkovský M, Uher T. Direct MR arthrography

Authors present review of current knowledge of direct MR arthrography with description of puncture technique of individual joints. The characteristics of eligible MR sequences are discussed. Using examples of examinations performed, the authors demonstrate benefits of this method and compare their results to the literature.

Key words: arthrography, MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět