Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Aktuality


Ces Radiol 2007;61(1): 109

Proběhlo V. Mezinárodné rádiologické summer fórum


(Tále, Nízké Tatry, Slovensko, 27. až 31. srpna 2006)

Už jsme si zvykli na pravidelné střídání letních a zimních akcí, pořádaných slovenskými kolegy pod patronátem Slovenskej rádiologickej společnosti, za bohaté pedagogické spoluúčasti českých a moravských radiologů, kteří vhodně doplňují řady slovenské. Připadalo by nám nenormální, kdyby se tento řetěz záslužných pedagogických akcí nekonal. Účast pořádajících klinik a ústavů je takřka stabilní, počty posluchačů s ohledem na celkový počet radiodiagnostiků na Slovensku impozantní.

Letní akce je zaměřena programově více na vyšetřovací postupy v řadě jejich uplatnění; daly se vystopovat organizovanější tematické celky, především se zaměřením na neuroradiologii, pediatrickou a intervenční radiodiagnostiků, problémy digitalizace a nových sdělovacích technologií, diagnostiku hrudníku, cév, kostí, urologickou apod. V podstatě však byl okruh témat neomezený a přinesl vhodné postgraduální poučení všem zájemcům, mezi nimiž převažoval radiologický dorost - což je potěšitelné. Celková úroveň přednášek, které oficiálně zabíraly kolem 6 hodin denně, s diskuzí často překročily i osm hodin, byla jako obvykle vysoká. Aktualizace tematik dokazuje stálý pokrok a rozvoj, kterým obor i na Slovensku prochází, a potěšitelný rozvoj přístrojové základny, s pozoruhodným počtem MR zařízení, která pracují s plným nasazením, i kvalitními výsledky. Opakovaná sympozia na téma mykologické diagnostiky přitahují - vzhledem k potřebě v praxi - stále svůj okruh zájemců. Systém screeningu je propracován v úzké analogii s českým a v mnoha směrech v zaměření přednášek byla zřetelná trvalá spolupráce obou národních Radiologických společností a jejich čelných odborníků. Promítaná dokumentace byla vesměs na vynikající úrovni a také na pedagogické výši. Jsme na to již zvyklí z minulých konání, a tak nám opakování tohoto zjištění připadá už jaksi zbytečné.

Hotelové prostředí na Tálech poskytuje velmi dobrý ubytovací a stravovací standard a kromě toho bezprostředně nabízí možnost sportovního využití na známém a rozlehlém golfovém hřišti; jeho pronájem byl zajištěn pro zájemce, kteří na něm plně využili volné chvíle. Počasí konečně upustilo od úmorných veder a přálo sportování, byť i ojediněle sprchlo. Společenský rámec zajistil jeden slavnostní večer v pohostinském zařízení golfového sportoviště, odkud byli účastníci rozváženi podle potřeby ke konci akce mikrobusem pohodlně až ke svým hotelům. O osvěžení bylo v rámci kongresového poplatku postaráno i během přednášek, takže nikomu nic nechybělo. Spolu s individuálně podnikanými výjezdy do krásného okolí včetně dosažitelného vlaku na Chopok byly umožněny individuální výlety do krásné nízkotatranské přírody, která právě tou dobou začala nadměrně produkovat hřiby. Účastníci akce odjížděli domů spokojeni a obohaceni o nové poznatky, o kontakty se známými a přáteli, na něž v pracovním roce často není dost času, a s cennými 24 kredity pro vykazování povinného doškolování. Na české straně bohužel analogickou akci nemáme; spíše zaměření na specializovaná tematická sympozia, jež mají pochopitelně stejný význam a smysl. Vzájemná návštěvnost akcí je otázkou času a pochopitelně ekonomickou. Myšlenku těchto akcí realizoval jako první prof MUDr. J. Bilický, CSc, tajemník SRS (v době akce se chystalo však po volbách ohlášení nového složení výboru). Námaha se zajištěním je jistě veliká a přičítá se k řadě povinností, které organizátor musí průběžně plnit ve svém školském a zdravotnickém poslání a jejichž objem roste. Pocit uspokojení, které lze vyčíst spolu se zájmem o přednášky a jejich úrovní, spolu s naším obdivem je pro prof. Bilického vlastně jedinou odměnou za tuto nadpráci. Ale akce zůstávají už trvale spojeny s jeho jménem a výrazně prospívají oboru, jak v jeho vlasti, tak i v České republice.

prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.


Zpět