Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Aktuality


Ces Radiol 2007;61(1): 110

Ohlédnutí za XXXV. Českým radiologickým kongresem


V pořadí již 35. český radiologický kongres proběhl ve dnech 12.-14. října 2006 v hotelu Růže v Českém Krumlově. Jedná se o vrcholnou akci České radiologické společnosti, která je pořádána pravidelně jednou za dva roky. Tématem kongresu byla radiologie hrudníku, srdce a velkých cév. Odborným garantem kongresu byla radiologická klinika FN Olomouc s jejím přednostou doc. MUDr. Miroslavem Heřmanem, Ph.D.

Zájem radiologů z České republiky i ze zahraničí potvrdila účast. Celkem bylo registrováno 397 radiologů, z toho 17 zahraničních hostů. Jedním z čestných hostů byl mimo jiné prof. Herold, prezident ECR 2007, který vystoupil na plenární schůzi Radiologické společnosti (RS) a předal jejímu předsedovi dar ECR - sošku F. Lehára s věnováním.

V rámci výše uvedeného tématu i varií bylo předneseno celkem 29 přehledných sdělení, 66 vědeckých sdělení a bylo prezentováno 23 posterů. Živé diskuze se bylo možné zúčastnit i v sekci o postgraduálním vzdělávání a aplikacích nové české radiologické klasifikace výkonů. Odborná komise sestavená výborem RS vyhodnotila nejlepší přednášku a poster a dále byly vyhodnoceny nejlepší publikace v obou radiologie a též zvláštní cena za studentskou vědeckou odbornou činnost v oboru radiologie.

K technické výstavě přispělo 37 firem prezentujících současné možnosti nejnovějších radiologických přístrojů stejně jako inovací kontrastních látek či možností systémů pro digitalizaci obrazové dokumentace.

Kongres proběhl již potřetí v malebném prostředí centra Českého Krumlova, které zcela určitě přispělo i k atmosféře neformálních setkání a navázání nové spolupráce mezi kolegy z tuzemska i ze zahraničí.

Výbor RS rozhodl na svých zasedáních v roce 2006, že následující Český radiologický kongres bude odborně garantován radiologickou klinikou FN Hradec Králové a jeho nosným tématem bude ?Urgentní radiologie". Konat se bude v renovovaném hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně, stejně jako před zhruba deseti lety.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, děkuji vám za vaši aktivní i pasivní účast na uplynulém kongresu a věřím, že se společně uvidíme i v následujícím roce na Českém radiologickém kongresu 2008.

MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Radiologické společnosti ČLSJEP


Zpět