Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(1): 26

Magnetická rezonance nervové soustavy. Radiologické a klinické aspekty. I. Mozkové nádory

Josef Vymazal

Vymazal J. Magnetická rezonance nervové soustavy. Radiologické a klinické aspekty. I. mozkové nádory. Praha: M-Diag Publishing 2006; 156.

Česká radiologie 1/2007

První díl zamýšlené edice publikací zaměřených na problematiku magnetické rezonance nervové soustavy předkládá odborné veřejnosti ucelený přehled zobrazení magnetickou rezonancí u nádorových onemocnění mozku. Páteří díla je přehledné a praktické členění díla vycházející z klasifikace mozkových nádorů Světové zdravotnické organizace (WHO) ratifikované v roce 1993. Bohaté a dlouhodobé zkušenosti autora, neuroradiologa a neurologa v jedné osobě, se odrážejí ve vyrovnaném a vzájemně se doplňujícím se pohledu na diagnostiku nádorových onemocnění mozku klinickými a zobrazovacími metodami. Významným přínosem díla je kompletní obrazová dokumentace jednotlivých mozkových nádorů včetně nádorů vzácně vídaných, jako jsou například gemistocytární astrocytom, dysembryoplastický neuroepiteliální tumor i neurocytární nádory. Praktické diferenciálně diagnostické tabulky jen umocňují přehlednost díla. Publikace je významnou pomůckou nejen pro začínající kolegy, ale i pro zkušené radiology, zabývající se magnetickou rezonancí nervové soustavy.

doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.


Zpět