Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(1): 36

Akutní CT mozku - Atlas nálezů

Miroslav Heřman

Heřman M. Akutní CT mozku. Atlas nálezů. Olomouc: Univerzita Palackého 2006; 181 s.

Česká radiologie 1/2007

Kniha doc. MUDr. Miroslava Heřmana, Ph.D. Akutní CT mozku - Atlas nálezů velmi přehledným a  srozumitelným způsobem shrnuje širokou škálu nálezů, se kterými se můžeme setkat při akutním vyšetření mozku na CT. První kapitolou knihy je CT anatomie včetně barevného vyznačení jednotlivých mozkových laloků a cévních teritorií. Ve druhé kapitole je rozbor anatomických variant mozku a výčet artefaktů, které se mohou při CT mozku vyskytovat. Další kapitoly již shrnují jednotlivé patologicko-anatomické okruhy: kraniocerebrální poranění, cévní mozkové příhody, zánětlivá onemocnění a hydrocefalus. Uzavírá ji seznam literatury a přehledný rejstřík.

Kniha je vytištěna na křídovém papíře, což jen zvýrazňuje kvalitní a bohatou obrazovou dokumentaci opatřenou popisky. CT obrazy doplňuje dokumentace magnetické rezonance (MR) společně s MR i CT angiografií včetně prostorových rekonstrukcí tam, kde je to důležité. Každou kapitolu uzavírá odstavec ?K zapamatování", ve kterém jsou shrnuty nejdůležitější informace pro praxi.

Když jsem poprvé držel tuto knihu v ruce, zaradoval jsem se, že budeme mít na klinice výbornou pomůcku pro začínající radiology. Nicméně se zájmem jsem se do knihy začetl a stále v ní listuji, a to nejen v době pohotovostních příslužeb.

Svým rozsahem se jedná o publikaci ojedinělou, poněvadž přehledně shrnuje nálezy u akutního CT mozku, které by bylo jinak nutné samostatně vyhledávat ve speciálních publikacích. Je vynikající pomůckou pro radiologa i neuroradiologa na jakémkoli stupni vzdělávání a neměla by chybět na žádném CT pracovišti.

MUDr. Marek Medů, Ph.D., MBA


Zpět