Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(1): 73

CT trávicí trubice

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Eva Ferdova, Boris Kreuzberg

Ferda J, Mírka H, Ferdova E, Kreuzberg B. CT trávicí trubice. Praha: Galén 2006; 243.

Cílem této monografie je seznámit čtenáře se zkušenostmi autorů s využitím moderních zobrazovací metody - mutidetektorového CT - při vyšetřování trávicí trubice. A tato kniha na 240 stránkách bezezbytku plní, co v názvu slibuje.

Kolektiv autorů je s danou problematikou teoreticky o prakticky dobře obeznámen, výpočetní tomografie je na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni provozovaná velmi dlouho a na špičkové úrovni. Rozsah a formát této monografie, která je v tvrdých deskách spolu s velmi kvalitní vazbou, nezvykle kvalitními reprodukcemi CT scanů na lesklém křídovém papíře přímo vybízí ke čtení. A je co číst!

Vlastní text je rozdělený na část obecnou a na část speciální. V obecné části jsou 50 stranách definované principy metod, technika vyšetřené a další obecné parametry včetně kontrastních látek. Lze tedy říct, že obecná část je i návod, jak CT trávicí trubice provádět. Speciální část je rozdělená do 50 kapitol, ve kterých je problematika postižení trávicí trubice rozebraná od jícnu po rektum. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny do odstavců, z nichž každý popisuje samostatnou patologickou jednotku. Dominantou knihy ale není text, nýbrž u tohoto zkušeného týmu autorů již standardně bohatá a kvalitní obrazová dokumentace. V této knize je to především dokumentace z multidetektorového CT a PET/CT.

A jak jsme si už u těchto autorů zvykli, každá patologická jednotka je dokumentovaná celou řadou nádherných kazuistik - v celé knize je celkem 1059 obrázků. Ucelený text není rušen citacemi a odvolávkami na literaturu - ta je uceleně shrnuta na závěr textu.

Celá publikace je napsána čistou češtinou, je výtečně dokumentována a dokumentace je ve výborné kvalitě reprodukovaných rentgenových nálezů. Na našem lékařském trhu se tak objevila publikace po všech stránkách výjimečná, která nepochybně nebude chybět v knihovnách nejen radiologů, ale i dalších odborníků. Je z ní radost se učit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc, MBA


Zpět