Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(1): 84

Contrast media. Safety issues and ESUR guidelines / Kontrastní látky. Bezpečnostní opatření a směrnice European Society of Urogenital Radiology

Henrik S. Thomsen

Thomsen HS. Contrast Media. Safety Issues and ESURGuidelines. Berlin: Springer 2006; 183.

Česká radiologie 1/2007

Známý dánský specialista v otázkách především jodových kontrasních látek, používaných v radiodiagnostice, pro pokračovací řadu Diagnostic Imaging, která představuje neuzavřený počet aktualizačních svazků k dříve vyšlé Encyclopaedia of Medical Radiology, předkládá závažný souborný příspěvek o současných poznatcích stále aktuálního rizika podávání kontrastních přípravků v oboru. Středně staré a starší generace našich radiologů mají ještě v živé paměti apokalyptické atmosféry, které u nás vyvstaly v osmdesátých letech 20. století s náhle nadměrným počtem příhod této aplikace. Mladší generaci se už ani nedaří přiblížit tuto atmosféru, natož aby si ji dovedla představit v plné šíři a složitosti jejího dopadu. Víme jen všichni, že diskuze k této problematice jsou stále živé a nedořešené a občas čelím dotazům, jak řešit tu či onu otázku. V této monografii, která navíc in extenzo obsahuje pojednání i o kontrastních látkách používaných v MR, UZ, ba i o bariových přípravcích v klastické radiologii, máme cenný zdroj informaci, na který můžeme odkázat čtenáře jako na naprosto ?up-to-date".

prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.


Zpět