Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(1): 104

Virtual colonoscopy. A practical guide / Virtuální koloskopie. Praktický průvodce

Philippe Lefere, Stefan Gryspeerdt

Lefere P, Gryspeerdt S. Virtual Colonoscopy. A Practical Guide. Berlin: Springer 2006; 204.

Česká radiologie 1/2007

Další aktuální svazek edice Medical Radiology - Diagnostic Imaging je věnován trvale se rozvíjející problematice spolehlivosti a způsobu provedení virtuální koloskopie postupy CT jako mnohem šetrnější a levnější metodice, než je koloskopie instrumentální. Tyto metody se stávají stále významnější zbraní v boji o časnou detekci jak rakoviny střeva, tak jejich prekurzorů. Z pera několika čelných odborníků se čtenář dozví, jak připravit své pracoviště k zavedení této metodiky, jaké je třeba přístrojové vybavení, jaké jsou možné kontraindikace, jak připravit nemocného k výkonu, dosáhnout optimální rozpětí střeva. Řada ryze prakticky orientovaných poznámek je vedena ve směru, jak zabránit falešně pozitivnímu a naopak negativnímu hodnocení nálezů, jak popsat nálezy, jaká bude hrát roli CAD a jaká je budoucnost metody. Je uvedena řada instruktivních obrazů jak normálních, tak různých odchylek. Nešetří se ani na barevných obrazech. Svazek důstojně plní roli pokračovatele záslužné ediční rady prof Berta a vynikajícím způsobem poslouží každému, kdo se chce do této metody pustit. Dokazuje, že v krátké budoucnosti se bez ní neobejde žádné standardně vybavené pracoviště, které se střevní diagnostice věnuje.

prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.


Zpět