Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(1): 110

MRT des Bewegungsapparats / MRT pohybového ústrojí

Martin Vahlensieck, Maxmilián Reiser, eds.

Vahlensieck M, Reiser M, eds. MRT des Bewegungsapparats. Stuttgart:Thieme 2006; 622.

Už třetí vydání monografie od roku 1997 v takřka pravidelných čtyřletých intervalech, stálý nárůst formátu, obsahu, nových metodik vyšetření a nahromadění nových poznatků, pod vedením dvou známých autorit z Univerzity v Bonnu a v Mnichově, je dostatečně výmluvnou skutečností o úspěších jejích přínosů (přeložena byla mezitím do tří světových jazyků). Potřeba nového, rozšířeného a doplněného vydání, kterého se čtenáři na podzim roku 2006 dostalo, byla velkým tlakem na oba autory a desítky spolupracujících, kterým dodávalo energii vědomí, že monografie ?Vahlensieck - Reiser" se stala v mezidobí pojmem kvality a výjimečnosti na tak rychle se rozvíjejícím poli, jakým je MRT pohybového ústrojí. Rada pérovek z vydání předešlým byla nahrazena originálními MR obrazy; doplněny byly celé pasáže o pokrocích vyšetřovacích modalit a jejich nových formách, které spolu se širokým zaváděním této techniky do praxe vedly k tomu, že původní šetřivý přístup k MR vyšetření, vynucený omezenou technikou a její dostupností byl odložen a po právu se uplatňuje priorita nasazení tam, kde je dokonale vypracováno. Kniha má velký, atlasový formát, tisk obrazů nejen tradičně thiemovsky kvalitní, ale i velkoplošný, s respektováním potřebných zobrazovacích přístupů, výkladu teorie, poznámek k praxi a doplňkem nového písemnictví. Podstatně se rozrostly praktické zkušenosti s diagnostikou některých chorobných stavů a (často i ojedinělých) patologických jednotek. Rada topograficko-anatomicky členěných kapitol je uvedena pérovkami, informujícími čtenáře o vrstvové anatomii dané oblasti. Samostatné kapitoly má svalovina, kostní dřeň, kostní nádory, osteoporóza, sakroiliakální kloub(y), čelist a závěsný zubní aparát. Úzkostlivě je dbáno přehlednosti a snadné orientace v obsahu díla. Stručně vyjádřeno: Vrcholové dílo současnosti na daném poli!

prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.


Zpět