Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Editorial


Ces Radiol 2007;61(2): 119

Editorial

Editorial


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

i v letošním roce se vám dostává do rukou číslo České radiologie věnované výhradně intervencím. Vzhledem k nové koncepci časopisu je to tentokrát číslo druhé. Tradičně obsahuje vedle přehledných a vědeckých sdělení taktéž kazuistiky a jak se již stalo zvykem abstrakta z jarního Pracovního sympozia České společnosti intervenční radiologie ČLS JER.

Nebývalým rozvojem radiologie v posledních dvaceti letech, jehož jsme svědky a zároveň součástí, došlo k velmi těsnému začlenění našich diagnostických a léčebných výkonů do terapeutických algoritmů jednotlivých oborů, což si vynutilo výrazný posun v chápání radiologie jako takové, od prostého zobrazování bez těsného vztahu k jednotlivým medicínským oborům, k tzv klinické radiologii, rozdělené zcela jasně podle systémů a ne podle modalit. Tento fakt vedl a vede k subspecializaci, jakou prožívala chirurgie od třicátých let 20. století, kdy se ze všeobecné chirurgie začaly odštěpovat obory jako urologie, ortopedie či neurochirurgie. Existence samostatného oboru intervenční radiologie je tedy výsledkem vývoje uvnitř oboru radiologie. I intervenční radiologie vychází ze zobrazování, které je stále její nedílnou součástí, a tím chce stát a stojí v jedné linii s ostatními radiologickými obory. Proto jsme s potěšením uvítali a přijali nabídku RS ČLS JER že časopis Česká radiologie může být, a tedy i je oficiálním časopisem i České společnosti intervenční radiologie ČLS JER.

Na doporučení redakční rady a výboru RS ČLS JEP bude od příštího roku rozděleno "intervenční číslo" na dvě části tak, aby žádné jednotlivé číslo nebylo jen pro úzký okruh čtenářů. Intervenční problematika vyplní vždy polovinu druhého a čtvrtého čísla. Tak bude rovněž lépe vyhovovat i autorům a přispěje ke zlepšení postgraduálního vzdělávání, které bude plynulejší a bude moci rovněž lépe zprostředkovávat aktuální informace o dění ve společnosti. Přinese tak nejen abstrakta z jarního Pracovního sympozia CSIR, ale i z tradičního již téměř dvacet probíhajících a všeobecné oblibě se těšícího PTA kurzu.

Za výbor CSIR ČLS JEP
doc. MUDr. Martin Köcher, PhD.
doc. MUDr. Jan H. Peregrin, CSc.


Zpět